fbpx

Affärssystem för Serviceföretag.

Pyramid för Service och underhållsföretag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov.

Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Service
Pyramid Business Studio - Affärssystem

Både för den mobila serviceteknikern och på kontoret

Pyramid för Service och underhållsföretag erbjuder en mängd funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Ta emot serviceanmälning via telefon eller vår kundtjänsthantering på Internet.

Planera och boka in serviceuppdragen på kontoret och avrapportera utförda uppdrag direkt med din smartphone.
Arbetsledaren kan följa och fördela arbetet och ta fram statistik på utförda uppdrag.

Serviceavtal, förebyggande underhåll eller jourservice

Pyramid för Service och underhållsföretag har funktioner för att underlätta och systematisera arbetet med underhållsavtal.

Bygg enkelt upp komplexa mallar för vilka kontroller som ska göras, delar som ska bytas ut och med vilket intervall det ska göras.

Du har hela tiden tillgång till fullständig servicehistorik för kunden och serviceobjektet, både i mobilen och på kontoret.

Utbyggbart och framtidssäkert

Pyramid för Service och underhållsföretag fungerar utmärkt tillsammans med vår uppskattade PDA-modul för enkel inventering och utleverans av reservdelar.

Tillfällig uthyrning / utlåning av maskiner kan göras med hjälp av vår uthyrningsmodul.

Funktioner

 • Garanti lagras i tre nivåer för varje serviceobjekt. Leverantörsgaranti, Kundgaranti och Servicegaranti.
 • Servicetekniker kan jobba med mobil arbetsorder och ha direkt tillgång till kopplade manualer och dokument i sin mobiltelefon. Servicerapporter skickas med e-post direkt till kund i samband med utförd service.
 • Serviceåtgärder lagras per serviceobjekt / serienummer.
 • Automatisk uppföljning med hjälp av Pyramid tickers.
 • Håll dig välinformerad över bland annat bokningsläget med hjälp av Pyramid BI – Business Intelligence direkt i din smartphone.
 • Anpassningsbart med konsultstudion för att kunna skräddarsy Pyramid just för ert företag.
 • Automatisk lagerpåfyllning av servicebilar för att alltid ha ett optimalt servicelager för kommande uppdrag.
 • Resursbokning av personal via CRM/Säljstöd.
 • Möjligt att hyra ut eller låna ut maskiner med vår uthyrningsmodul.
 • Kundtjänst för att se servicehistorik, boka in service och se tidigare order.
 • Automatisk avisering när service är utförd.
 • Husarbete (RUT- och ROT-arbete)

Över 7 000 svenska företag förlitar sig på Pyramid idag.

Låt oss visa er hur små & medelstora företags favorit kan hjälpa er.

Fler Branscher

Tveka inte på att höra av dig för mer information, ibland kan det vara bäst med någon som hjälper en navigera.

Meny