fbpx

Serienummer / Serviceorder

Pyramid Serienummer/Serviceorder hjälper dig att hålla reda på varje enskild produkt, individ och dess historik både gällande garantier och servicearbeten.

I och med att artiklarna hanteras individuellt finns en användbar spårbarhet dels på individen men också på eventuellt servicearbete som görs på respektive serienummer.
De garantier som hanteras är leverantörsgaranti, kundgaranti och servicegaranti.

Beskrivning

Pyramid Serienummer/Serviceorder hjälper dig att hålla reda på varje enskild produkt, individ och dess historik både gällande garantier och servicearbeten.

I och med att artiklarna hanteras individuellt finns en användbar spårbarhet dels på individen men också på eventuellt servicearbete som görs på respektive serienummer.
De garantier som hanteras är leverantörsgaranti, kundgaranti och servicegaranti.

Historik

För varje enskilt serienummer, individ finns historik. Information om inköp, försäljning och service följer det individuella serienumret.

Serviceorder som stöd för reparation och service

I rutinen för serviceorder hanteras servicearbeten för individer. Artikel- och textrader som registrerats för serviceordern sparas för varje individ.

Även kostnadsförslag till kund kan hanteras i rutinen.

Med koppling till modulen Kassa kan serviceutlämning även ske direkt i kassan, vilket minimerar arbetsstegen om betalning sker över disk och inte via fakturering.

Meny