fbpx
Pyramid Business Studio - Affärssystem

Lyft till nya Pyramid 4.

En ny version av affärssystemet är alltid att rekommendera och fördelarna är många – bättre funktionalitet, bättre motiverad personal, en känsla av framåtdriv och de senaste rättningarna. 

Ni går säkert redan i tankarna att lyfta till Pyramid 4 – men osäkerheten är stor. Kommer allt fungera? Är det värt det? Vem ska hjälpa oss?

Vi reder ut hur processen går till vid ett lyft om ni gör det tillsammans med oss på Effektiviserat. 

 

 

Steg 1 – Genomgången & estimatet

Första steget är att ni tar kontakt med oss för att få estimat om kostnader och tid samt om det är något särskilt ni behöver i den nya versionen. 

Vi gör då en genomgång av ert system och tar fram en plan på vad som behöver göras avseende anpassningar, tekniska förutsättningar, integrationer etc. för att säkerställa att ingenting missas. 

Vi diskuterar igenom vilka kritiska flöden som finns, vad som måste testas igenom samt hur mycket utbildning ni önskar för er personal i den nya versionen. 

Vi tar därefter fram en offert till så att ni har en klar bild över kostnaden uppdateringen medför. 

Tänk på att själva versionen från Vitec Unikum Datasystem alltid ingår i ert serviceavtal, ni betalar alltså ingenting för själva mjukvaran. 

Steg 2 – Planeringen & Anpassningarna

Så fort vi får Ok på offerten så planeras arbetet enligt följande steg: 

  • Testlyft – Vi tar en kopia av hela er befintliga installation och uppdaterar sedan denna kopia till Pyramid4. Vi säkerställer att testlyftet får korrekta sökvägar så att inte skarp installation kan påverkas. Vi ser till så att delar utanför själva systemet kommer på plats för testkörning som tex e-handel, integrationer mot andra system, mobila enheter osv. 
  • Vi lyfter eventuella anpassningar samt säkerställer att olika integrationer fungerar med den nya versionen. Vi uppdaterar även er dokumentation vad gäller anpassningar samt arbetsflöden om så önskas. 

Steg 3 – Flödestester

  • Konsult på Effektiviserat testar av flödena så att allt fungerar och därefter kör vi igenom alla kritiska flöden tillsammans med dig som kund. Därefter bör pyramidanvändarna köra igenom arbetsflödena i testversionen av Pyramid4. 

Steg 4 – Utbildningen av personal

  • När vi säkerställt flödena så körs vi utbildningar av personalen i den nya versionen. Hur många utbildningar och vem som gör dessa varierar beroende på kund men de vanligaste är att vi på Effektiviserat kör dessa till att börja med och att dedikerad ”superuser” hos kunden  tar vid och kör utbildningar internt. Detta kan läggas upp helt efter era önskemål. 

Steg 5 – Skarpa lyftet

  • Sista steget är sedan det skarpa lyftet till Pyramid4 så fort vi säkerställt att alla flöden fungerar som planerat. I detta skede flyttas även anpassningar över till skarpa versionen samt eventuella integrationer korrigeras för Pyramid4. 
  • Dagen efter uppdatering ser vi gärna att vi är plats ute hos er för frågor, korrigeringar sant om några problem skulle uppstå. 

Steg 6 – Uppföljningen

  • En månad efter uppdatering bokar vi en avstämning för att gå igenom eventuella problem eller om det är något som ni känner att ni behöver mer utbildning kring. 

Nästa steg – Hör av dig!

Det är ett par steg att hålla reda på om man bara gör det en gång – vilken tur att vi har gjort det så många gånger att vi tappat räkningen. 🙂

Ta kontakt eller hör av dig på 040-55 54 55 så lyfter vi er lugnt och fint till Pyramid 4!

 

Vill du veta mer eller offereras?

Ta kontakt med oss så tar vi er vidare i processen till Pyramid 4 och ett uppdaterat affärssystem.

Meny