fbpx

E-faktura Kund

Genom att automatisera utskick av fakturor med E-faktura Kund förenklar du hanteringen och sänker dina kostnader.

Dataunderlag skapas vid efterbehandling i faktureringen. Pyramids PTC-uppdrag kan sedan utföra arbetet med att skapa och skicka utdata på tider när belastningen är lägre.

Beskrivning

Genom att automatisera utskick av fakturor med E-faktura Kund förenklar du hanteringen och sänker dina kostnader.

Dataunderlag skapas vid efterbehandling i faktureringen. Pyramids PTC-uppdrag kan sedan utföra arbetet med att skapa och skicka utdata på tider när belastningen är lägre.

Till fakturaväxel som XML

E-faktura Kund används i samband med elektroniskt datautbyte (EDI) för elektronisk fakturering.
Pyramid producerar ett bruttoformat som en fakturaväxel hos EDI Solutions tar hand om.

Hanteringen av EDI-fakturor kan vanligtvis vara ganska komplicerad att ställa in – detta arbete utförs nu istället av EDI Solutions.

E-posta som PDF

Pyramid använder sig av modulen Fakturaarkiv och sänder fakturan som PDF till önskad e-postadress.

EDI-central_8040.png

8040 EDI-central

XML/EDI

Pyramids bruttoformat för elektronisk faktura skickas till en fakturaväxel som konverterar till mottagarens format. För mer information se EDI Solutions hemsida.

Meny