fbpx

Inventarie

Med hjälp av Pyramid Inventarie kan du hålla reda på företagets maskiner, firmabilar, kontorsutrustning mm.

Få kontroll över de kostnader som inventarierna bär. Även hyrda och leasade inventarier hanteras.
Med inventariecentralen får du snabbt en överskådlig information om inventariens kostnader, avskrivningar, restvärde etc.

Beskrivning

Med hjälp av Pyramid Inventarie kan du hålla reda på företagets maskiner, firmabilar, kontorsutrustning mm.

Avskrivningar och bidrag

Gör dina planenliga avskrivningar, per år eller månad. Första avskrivningsdatum kan skilja sig från anskaffningsdag.

Extra avskrivningar och omvärdering av restvärde kan hanteras under pågående avskrivningsperiod.
Det är även möjligt att beräkna maximala skattemässiga avskrivningar. Dessutom kan olika typer av bidrag hanteras.

Kostnader

Få kontroll över de kostnader som inventarierna bär. Även hyrda och leasade inventarier hanteras.

Med inventariecentralen får du snabbt en överskådlig information om inventariens kostnader, avskrivningar, restvärde etc.

Meny