fbpx

Access Link/ODBC-koppling

För dig som behöver andra typer av rapporter än Pyramids standardrapporter och vill använda andra verktyg finns Pyramid Access Link/ODBC-koppling.

Modulen gör det möjligt att använda andra program, t.ex. MS Access, Crystal Report eller Qlik View för att ta ut data ur Pyramids databas.

Beskrivning

För dig som behöver andra typer av rapporter än Pyramids standardrapporter och vill använda andra verktyg finns Pyramid Access Link/ODBC-koppling. Modulen gör det möjligt att använda andra program, t.ex. MS Access, Crystal Report eller Qlik View för att ta ut data ur Pyramids databas.

Vad behövs för Pyramid Access Link/ODBC?

Access Link/ODBC-koppling används när Btrieve finns som databas. Modulen skapar ”DDF-filer” vilket är en standard för att beskriva databaser i Btrieve. Många program kan arbeta direkt mot DDF-filer. Till Btrieve finns det ODBC-drivrutiner som arbetar mot DDF-filerna. ODBC är ett standardiserat gränssnitt inom Windows för att nå databaser via SQL.

Meny