fbpx

Affärssystem för Tillverkande företag.

Pyramid MPS för tillverkande företag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov.

Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Tillverkning
Pyramid Business Studio - Affärssystem

Både i produktionen och på kontoret

Pyramid MPS hanterar lagerflödet i tillverkningen och har funktioner för planering av resurserna.

Information och körplaner kan visas i verkstaden och operations- och materialrapportering kan göras där arbetet utförs.

Det dagliga arbetet underlättas, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Lilla verkstaden eller stora fabriken?

Pyramid MPS passar lika bra för den lilla verkstaden som för den lite större fabriken.

Du kan analysera materialbehov, skapa inköp (i rätt tid), planera operationer (resurser, kapacitet, beläggning).

Stöd finns för både lagerstyrd och kundorderstyrd tillverkning; även extern tillverkning (Lego) hanteras.
För den som inte har behov av resursplanering räcker det att bara köpa materialplaneringsmodulen.

Funktioner

 • Produkter/strukturer med material och operationer i flera nivåer
 • Halvfabrikat kan vara fiktiva eller tillverkas separat
 • Förkalkyl med olika påslag för material och operationer
 • Kundorder kan skapa tillverkningsorder(TO)
 • Flera TO och kundorder/projekt kan kopplas samman till en grupp
 • Produkter och TO kan skapas med produktkonfiguratorn
 • Inköp kan skapas från behovsanalys eller direkt från TO
 • Prognoshantering och leveransplaner
 • Körplan med operationsstämpling
 • Dokument t.ex arbetskort, pallflaggor, ritningar m.fl
 • Operationsplanering (resurser, gantt-schema, kötider, kapacitetstak, överlappning)
 • Planera grafiskt med EQ-plan
 • Legoarbeten (extern tillverkning) med koppling mot leverantörsfaktura
 • Rapportering (manuell/automatisk/blandat)
 • Rapportering via PDA
 • Kassationsrapportering
 • PIA (Produkter i arbete)
 • Efterkalkyl med möjlighet att uppdatera produkterna
 • Ingår i-analys med möjlighet att byta ingående delar
 • Flerlager med möjlighet till olika lager för in och ut
 • Lagerplats/batch ger utökad spårbarhet
 • Serienummer ger utökad spårbarhet
 • CRM kan användas som ett verksamhetsstöd i produktionen
 • Statistik och budgetering
 • Anpassningsbart med användarstudion och konsultstudion
 • Import av strukturer och rapporteringar

Över 7 000 svenska företag förlitar sig på Pyramid idag.

Låt oss visa er hur små & medelstora företags favorit kan hjälpa er.

Fler Branscher

Tveka inte på att höra av dig för mer information, ibland kan det vara bäst med någon som hjälper en navigera.

Meny