fbpx
Materialplanering Basmodul Pyramid Affärssystem

Materialplanering Basmodul

Materialplanering är grunden för att hantera tillverkningsorder och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer.

Tillverkningsordrar kan med automatik skapas från kundorder, behovsanalys eller av andra tillverkningsorder.

Produkter kan priskalkyleras och förkalkylen kan enkelt jämföras med efterkalkylen och uppdateras.

MPS

MPS används för att hantera planering och beläggning av resurser.

Operationer och resursgrupper har parametrar för planering och du kan grafiskt se hur kapacitet och beläggning varierar med tiden.

Rapportering kan ske direkt i verkstaden via körplanen.

Det går att välja bort funktionalitet för resursplanering och beläggning och endast köra materialplanering.

Funktioner

 • Produkter/strukturer med material och operationer i flera nivåer
 • Halvfabrikat kan vara fiktiva eller tillverkas separat
 • Förkalkyl med olika påslag för material och operationer
 • Kundorder kan skapa tillverkningsorder(TO)
 • Flera TO och kundorder/projekt kan kopplas samman till en grupp
 • Produkter och TO kan skapas med produktkonfiguratorn
 • Inköp kan skapas från behovsanalys eller direkt från TO
 • Prognoshantering och leveransplaner
 • Körplan med operationsstämpling
 • Dokument t.ex arbetskort, pallflaggor, ritningar m.fl
 • Operationsplanering (resurser, gantt-schema, kötider, kapacitetstak, överlappning)
 • Planera grafiskt med EQ-plan
 • Legoarbeten (extern tillverkning) med koppling mot leverantörsfaktura
 • Rapportering (manuell/automatisk/blandat)
 • Rapportering via PDA
 • Kassationsrapportering
 • PIA (Produkter i arbete)
 • Efterkalkyl med möjlighet att uppdatera produkterna
 • Ingår i-analys med möjlighet att byta ingående delar
 • Flerlager med möjlighet till olika lager för in och ut
 • Lagerplats/batch ger utökad spårbarhet
 • Serienummer ger utökad spårbarhet
 • CRM kan användas som ett verksamhetsstöd i produktionen
 • Statistik och budgetering
 • Anpassningsbart med användarstudion och konsultstudion
 • Import av strukturer och rapporteringar

Skärmdumpar

Över 7 000 svenska företag förlitar sig på Pyramid idag.

Låt oss visa er hur små & medelstora företags favorit kan hjälpa er.

Fler Basmoduler

Dessa ingår i princip i alla Pyramidinstallationer.
Har du några frågor? Tveka inte på att höra av dig för mer information.

Meny