fbpx

Företagsupplysning

Företagsupplysning via Creditsafe är en modul med syfte att integrerat göra kreditupplysningar, adressuppdatering och ge hjälp vid nyregistrering/ uppdatering av kunder/leverantörer i Pyramid.

Beskrivning

Företagsupplysning är en modul med syfte att integrerat göra kreditupplysningar, adressuppdatering och ge hjälp vid nyregistrering/ uppdatering av kunder/leverantörer i Pyramid.

Creditsafe

Modulen Företagsupplysning är framtagen i samarbete med Creditsafe och informationen hämtas från deras databaser.

Image 004.png

Integrerad miljö
Tack vare den integrerade miljön för företagsupplysning i Pyramid har du full kontroll över de uppgifter du får.

Image 005.png

PTC, Pyramid Traffic Control

Enkel_kreditupplysning.png

Enkel kreditupplysning
Meny