fbpx

Valutaorder

Stödjer även valutaklausul. Med Valutaorder kan du hantera försäljning i utländsk valuta.

Du kan enkelt ange i vilken valuta betalningar ska ske och på vilket språk blanketter och artikelbenämningar ska skrivas för varje kund.
Intrastathantering vid utförsel ingår också i modulen. Även valutaklausuler kan hanteras.

Beskrivning

Stödjer även valutaklausul. Med Valutaorder kan du hantera försäljning i utländsk valuta.

Du kan enkelt ange i vilken valuta betalningar ska ske och på vilket språk blanketter och artikelbenämningar ska skrivas för varje kund.
Intrastathantering vid utförsel ingår också i modulen. Även valutaklausuler kan hanteras.

Valutapriser

Varje artikel kan ha olika försäljningspriser, beroende på valuta. I kundavtal kan eventuella kundspecifika eller stafflade valutapriser registreras.

Reskontra och inbetalningar

Reskontralistor kan tas ut i respektive valuta, men också sammanställas och presenteras i svenska kronor.

Vid inbetalning står valet mellan att växla till svenska kronor eller att sätta in beloppet på ett valutakonto.
Avdrag för bankens växlingsavgifter kan göras likaväl som kvittning mot kreditfaktura. En eventuell kursvinst/-förlust konteras automatiskt.

Meny